رتبه‌بندی کشورهای جهان و جهان اسلام از منظر مقالات فناوری نانو در سال ۲۰۰۴

محققان ایرانی با انتشار ۵۳ مقاله در مجلات بین المللی در سال ۲۰۰۴، در بین کشورهای اسلامی دررتبه دوم و در دنیا در رتبه چهل وسوم قرار دارد.