فراخوان اولین سمینار دانشجویی کاربردهای نانوتکنولوژی در علوم پزشکی

اولین سمینار دانشجویی کاربردهای نانوتکنولوژی در علوم پزشکی با همکاری گروههای فارماکولوژی و فیزیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و جمعی از دانشجویان دانشکده‌های علوم پزشکی در تاریخ ۲ آذر ماه ۱۳۸۳ در تالار ابن سینا دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار خواهد شد.