معرفی شرکت خطرپذیر ۳i

۳i بنا به گزارش UK FTSE 100 ، بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر انگلیس است. دفتر مرکزی آن در لندن واقع شده است.