تبدیل نانوذرات نیمه‌هادی به آئروژل

دانشمندان دانشگاه وین‌استیت در آمریکا توانستند با تبدیل نانوذرات کالکوژنید فلزی به آئروژل نوعی مواد نیمه‌هادی بسازند که خصوصیات نوری نانوذرات تشکیل دهنده خود را حفظ می‌کند