نخستین همایش فناوری نانو در حوزه علوم دریایی در دانشگاه صنعتی مالک اشتر

نخستین همایش آموزشی ترویجی فناوری نانو در حوزه علوم دریایی با هدف بررسی کاربردهای فناوری نانو در صنعت دریایی ۱۴ بهمن ماه در دانشگاه صنعتی مالک اشتر برگزار شد.برگزاری این همایش ضمن معرفی دیدگاه‌های کلی در این زمینه توجه دست اندرکاران بخش دریایی کشور را به افق‌های جدید در فرآیند طراحی و تولید شناورهای جدید جلب خواهد کرد