پیشرفت تصویربرداری در ابعاد نانو

ژولای ۲۰۰۴- دانشمندان IBM با آشکارسازی مستقیم سیگنال‌های مغناطیسی ضعیف یک تک‌الکترون قرارگرفته در یک نمونه جامد، جهش بزرگی را در تصویربرداری رزونانس مغناطیسی ( MRI ) در مقیاس نانو ایجاد کرده‌اند.