ساخت سیستمهای آشکارسازی نانوذرات

شرکت انگلیسی NanoSight Ltd. که در زمینه تصویربرداری در مقیاس نانو کار می‌کند فناوری آشکارسازی مقدار انبوه نانوذرات زیر ۲۰ نانومتر را ابداع کرده است.