حرکت مولکولهای آب توسط نور

گروهی از محققان دانشگاه آریزونا ( ASU )توانایی حرکت مولکول‌های آب به‌وسیله نور را بررسی کرده و معتقدندکه این پدیده کاربردهای گسترده‌ای در شیمی تجزیه و دارورسانی خواهد داشت. به نظر می‌رسد این کشف تأثیر مهمی در گسترش زمینه نوپای میکروسیالات داشته باشد.