ضرورت استفاده صنعتی از روش های تصفیه ای نانو در خوزستان

دکتر نظام الدین دانشور در همایش فناوری نانو در اهواز استفاده صنعتی از روش های تصفیه ای نانو برای تصفیه آلاینده های محیط زیست را ضروری دانستند