مجید انتظامی، سمفونی – نانو، بنای نو – را می‌سازد

سمفونی – نانو، بنای نو – به سفارش کمیته ترویج ستاد ویژه توسعه فناوری نانو توسط مجید انتظامی ساخته خواهد شد. در این راستا قرارداد ساخت این سمفونی به امضای مجید انتظامی آهنگساز مشهور کشور و مهندس علیرضا شاهمیرزایی مدیر کمیته ترویج این ستاد رسید.