سمینار یک روزه نانوبیوتکنولوژی در دانشگاه الزهرا برگزار می شود

هدف از برگزاری این سمینار گردهمایی صاحبنظران علاقمند و فعال در حوزه نانوبیوتکنولوژی و بحث و تبادل نظر پیرامون سیاستگذاری و برنامه‌ریزی موثر و کارا به منظور جهت‌دهی و هماهنگی فعالیت‌های علمی در این زمینه اعلام شده است.