سمینار فناوری نانو در یزد

سمینار یکروزه فناوری نانو در پارک علم و فناوری یزد برگزار می شود.