حرکت روبات‌های زنده با نیروی ماهیچه

محققان دانشگاه کالیفرنیا موفق به ساخت روبات‌های کوچکی شدند که با نیروی ماهیچه‌ای کار می‌کنند