اتصال نانوسیم‌های نیمه‌هادی توسط پروتئین‌ها

محققان دانشگاه میشیگان و دانشگاه ایالت اکلاهما مولکول‌های زیستی را برای کنترل چیدمان ساختار نانوسیم‌ها به کار گرفتند. این روش می‌تواند روزی برای ساخت مدارهای الکتریکی بکار رود