آیا NCD جایگزین LCD خواهد شد؟

نمایشگرهای نانوکرومیک شرکت Ntera‌، مستقر در ایرلند می‌تواند یک فناوری تازه برای صفحات نمایشگر باشد. این نمایشگر نسبت به صفحات LCD مصرف انرژی بسیار پایینی داشته و هزینه ساخت آن برابر می‌باشد