نانوذرات و تصفیه آب‌های آلوده

نانوذرات دو فلزی، آلودگی تری‌کلرواتن (TCE) را صد مرتبه سریع‌تر از کاتالیست‌های رایج تجزیه می‌کند