سخنرانی علمی در زمینه مطالعه تشکیل ذرات آئروژل

به اطلاع کلیه علاقه مندان می رساند روز چهارشنبه مورخه ۱۹/۱۲/۸۳ ساعت ۱۴ سخنرانی علمی در زمینه تشکیل ذرات آئروژل از منابع مختلف با استفاده از روش های تجزیه ای پرتو الکترونی توسط آقای دکتر آرش غریبی از دانشگاه لاند سوئد در محل سالن همایش های معاونت پژوهشی د