تحلیل آماری مقالات فناوری‌نانوی ایران و کشورهای اسلامی (۲۰۰۴-۲۰۰۰)

از منظر مقالات فناوری‌نانو در سال ۲۰۰۴ ایران با ۳ پله صعود نسبت به سال ۲۰۰۳ در رتبه دوم و بالاتر از دیگر کشورهای مسلمان مانند مصر و مالزی قرار دارد.