ورود خودروسازی سایپا به عرصه فناوری نانو

در مورخ ۲۲/۱۲/۸۳ شرکت خودروسازی سایپا، میزبان پژوهشگاه صنعت نفت، دانشگاه سمنان و دبیرخانه ستاد توسعه فناوری نانو بود. در این نشست مدیران و کارشناسان معاونت فنی شرکت خودروسازی سایپا، با فناوری نانو و قابلیت‌های پژوهشگاه صنعت نفت و دانشگاه سمنان دراین زمینه