گزارش خبرگزاری ایسنا در مورد وضعیت فناوری‌نانو در کشور

سرویس فناوری استراتژیک خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در روز دوشنبه ۲۴/۱۲/۸۳ در گفت‌وگوی تفصیلی با مدیر دبیرخانه ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو با مروری بر فعالیت‌های ستاد، وضعیت فناوری‌نانو در کشور را از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار داد