اهمیت نقص‌های ساختاری در حین ساخت نقاط کوانتومی

دانشمندان نانو آرزوی توسعه کامپیوترهای کوانتومی- وسایلی به اندازه یک دانه ماسه که سریع‌تر و قدرتمندتر از کامپیوترهای شخصی امروزی عمل کنند- را در سر می‌پرورانند