برگزاری سمینار و کارگاه مشترک نانوتکنولوژی ایران و روسیه توسط وزارت صنایع

سمینار و کارگاه مشترک نانوتکنولوژی ایران- روسیه، ۹-۷ خرداد ۱۳۸۴ توسط وزارت صنایع و معادن و با همکاری: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نفت، انجمن نانوفناوری ایران,…