برگزاری پنجمین سمینار نانوتکنولوژی در دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

پنجمین سمینار نانوتکنولوژی روز یکشنبه ۲۸ فروردین ماه سال جاری در محل دانشکده‌ علوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی برگزار می‌شود.