لیست بخشی از کتابهای فناوری نانو در هیجدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

دبیرخانه ستاد توسعه فناوری نانو با جستجو در سایت هیجدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران(http://tibf.co.ir/)،لیست کتابهایی را که مستقیما مرتبط با فناوری نانو هستند در اختیار علاقه مندان قرار می دهد.