استفاده از فیزیک کوانتوم در پیش‌بینی فعالیت کاتالیزورها

محققان دانشگاه فنی دانمارک (DTu) و شرکت Haldor ToPse عنوان کردند با استفاده از فیزیک کوانتوم فرایندهای کاتالیستی را پیش‌بینی کرده‌اند. تاکنون برای انجام این محاسبات نیاز به انجام تست‌های گران‌قیمت و پرهزینه‌ای بوده است