پرکردن نانولوله‌های کربنی با نانوذرات مغناطیسی

محققان دانشگاه درکس و ‌TRI در پرینستون نانولوله‌های کربنی را به کمک نانوذرات مغناطیسی پر کرده‌اند. این نانوساختارهای مغناطیسی کاربردهایی در ادوات حافظه، پزشکی و الکترونیک دارد.