متن سخنان جناب آقای دکتر عارف در نشست صاحبنظران و مسئولین ستاد

در این جلسه آقای دکتر عارف با بیان تاریخچه‌ای از سیر تحولات بخش علمی کشور در ۲۵ سال پس از پیروزی انقلاب به اهداف تشکیل ستاد و ضرورت پیگیری مصوبات آن پرداختند.