رشد نانولوله‌های کربنی خمیده

محققان دانشگاه کالیفرنیا، نوعی از نانولوله‌های کربنی دارای خمیدگی را رشد داده‌اند. این تیم از میدان‌های الکتریکی برای تغییر جهت لوله‌ها استفاده کردند