امکان انجام MRI به کمک استنت‌های جدید شرکت بیوفان

شرکت بیوفان یکی از سازندگان ابزارهای پزشکی نسل جدید، بتازگی نتایج بررسی‌های خود را در زمینه امکان استفاده از MRI در کسانی که دارای استنت‌های عروقی هستند با بهره‌گیری از اختراع جدید خود اعلام کرد. بر این اساس پزشکان قادرند به کمک MRI وضعیت عروقی را که دارای استنت می باشند ارزیابی کنند.