نانوسیم‌های سیلیکونی و افزایش رشد استخوان

تحقیقات دانشمندان دانشگاه تگزاس آمریکا نشان می‌دهد، نانوسیم‌های سیلیکونی سمی نیستند و به سلول‌ها آسیبی نمی‌رسانند، علاوه بر این باعث رشد استخوان می‌شوند. این تیم با اعمال میدان الکتریکی بر روی نانوسیم‌ها باعث افزایش کلسینه شدن استخوان شدند.