برگزاری دوره Advances in Nanotechnology در دانشگاه کاشان

پژوهشکده علوم و فناوری نانو دانشگاه کاشان در تاریخ ۱۶ الی ۱۸ خرداد ماه یک دوره فشرده ۳ روزه تحت عنوان Advances in Nanotechnology برگزار می نماید.