استفاده از نقاط کوانتومی برای تشخیص ویروس RSV

نقاط کوانتومی نقش مهمی در تصویربرداری‌های پزشکی پیدا کرده‌اند. اخیرا محققان دانشگاه واندربیلت آمریکا از این ذرات فلورسانس برای نشان‌دار کردن ویروس ‌RSV استفاده کرده‌اند. RSV بیماری است که بشدت باعث ناخوشی کودکان و حتی مرگ آنان در سراسر دنیا می‌گردد.