اولین سمینار نانو مواد استان آذربایجان شرقی

در راستای آشنایی هر چه بیشتر دانشجویان با موضوع نانو تکنولوژی و ایجاد انگیزه و ایده در آنان گروه مهندسی مواد دانشگاه تبریز اقدام به برگزاری اولین سمینار نانو مواد استان آذربایجان شرقی با شعار« نانو، مختصات دنیای جدید» در دانشگاه تبریز نموده است. در این…