به روز شدن صنعت فناوری نانو در تایوان(بخش اول)

صنایع تایوان همواره نسبت به فناوری‌ها و صنایع نوظهور اشتیاق و توجه خاصی داشته‌اند و این امر در سال‌های اخیر به طور خاص متوجه صنعت فناوری نانو شده است. صنایع تایوان دریافته‌اند، که فناوری نانو می‌تواند اثرات قابل توجهی بر صنایع مرسوم فعلی، از قبیل فناوری زیستی، پزشکی و بهداشت، پتروشیمی، الکترونیک، انرژی و محیط زیست، مواد و تولید، حمل و نقل و مهندسی عمران، امنیت ملی، هوا فضا و غیره بر جای گذارد.