اندازه‌گیری زنجیره ارزش فناوری نانو

طبق گزارشی از شرکت Lux Reseanch با عنوان اندازه‌گیری زنجیره ارزش فناوری نانو، فروش محصولات متأثر از فناوری نانو از مقدار کنونی %۱۰ تولید جهان به %۱۵ در سال ۲۰۱۴ خواهد رسید. این رقم که معادل ۲۶۰۰ میلیارد دلار می‌باشد، به بازار صنایع مخابرات و فناوری اطلاعات نزدیک شده و ۱۰ برابر بیشتر از درآمد فناوری‌زیستی خواهد شد.