پیام معاون اول محترم رئیس جمهور به جشنواره هنر و فناوری؛ ورود هنرمندان به عرصه فناوری

بسیاری از پیشرفت‌های بشر در فناوری نیز مسبوق به سابقه تخیل هنرمندان بوده است و هم این‌که بدون همیاری هنرمندان، بستر اجتماعی بالیدن فناوری هیچگاه مهیا نمی‌شده است. و بالاخره عالی‌ترین کلام در بیان ارتباط هنر و فناوری، آن است که بگوییم…