احتراق خود بخودی با کاتالیزورهای نانوذرات پلاتین

محققان آزمایشگاه ملی ریج آمریکا دریافتند، نانوذرات پلاتین می‌توانند باعث احتراق خود بخودی مخلوطی از متانول و هوا در دمای اطاق شوند. این واکنش‌ها می‌توانند فقط در چند دهم درجه بالاتر از دمای اطاق انجام شوند