جزئیات و برنامه های سمینار و کارگاه مشترک نانوتکنولوژی ایران- روسیه

ولین سمینار و کارگاه مشترک نانوتکنولوژی ایران – روسیه در تاریخ ۷ تا ۹ خرداد ماه ۱۳۸۴ در محل هتل المپیک تهران (ضلع غربی استادیوم آزادی) برگزار خواهد شد.