نانولوله‌های همراستا به کمک باکتری‌های مغناطیسی

محققان دانشگاه پنسیلوانیا از نانوذرات مغناطیسی حاصل از باکتری Magnetosperillium magentotacticum(MS-1) برای رشد نانولوله‌های‌کربنی تک دیواره منظم استفاده کردند. این روش جهت یکپارچه‌سازی نانولوله‌های‌کربنی با قطعات نانوالکترونیک به کار می‌رود