استفاده از نانوبلورها برای شناسایی جهش‌های DNA

محققان دانشگاه ایالتی آریزونا در آمریکا از نانوبلورها برای شناسایی جهش‌های ژنتیکی استفاده کردند. در این روش از یک الگوی زیست‌الکترونیکی برای یافتن جهش‌های نقطه‌ای، با نام پلی‌مورفیسم تک‌نوکلئوتیدی استفاده می‌شود.