دوره تخصصی- آموزشی کاربرد فناوری نانو در دارورسانی

گروه سامانه‌های نوین دارورسانی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران با همکاری دانشگاه ژنو با هدف مروری جامع بر زمینه‌های روبه رشد این بخش از دانش دارورسانی و فراهم نمودن بستری جهت تبادل افکار بین محققان، مدیران و صاحبنظران صنایع دارویی اقدام به برگزاری دوره آموزشی کاربرد فناوری نانو در دارورسانی نموده است.