تشکیل گروه تخصصی مدیریت فناوری‌نانو در دانشگاه علامه طباطبایی

گروه تخصصی مدیریت فناوری نانو به منظور تقویت دانش مدیریت در حوزه فناوری نانو در دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی تشکیل گردیده است . این گروه با همکاری ستاد ویژه توسعه فناوری نانو اقدام به حمایت از تحقیقات در حوزه فناوری نانو می نماید