چکیده مقالات و پوسترهای ارائه شده در سمینار ایران – روسیه

اولین همایش مشترک نانوفناوری ایران و روسیه از هفتم تا نهم خرداد ماه سال جاری در محل همایشهای هتل المپیک تهران برگذار شد و در طی آن حدود ۱۲۰۰ نفر از محققان ، صنعتگران ، مدیران و دانشجویان کشور از مقالات و پوسترهای ارائه شده توسط ۲۵ محقق ایرانی و روسی استفا