استفاده فولرین در نمایشگرها

بعد از آنکه محققان دانشگاه تورنتو شروع به فروش نوع جدیدی از دیودهای نور افشان آلی نمودند، فولرین که در ابتدا نتیجه یک کنجکاوی ساده در علم فیزیک بود به محصولی قابل عرضه در بازار تبدیل شد. نانوموادی که اخیراً کشف شده‌اند، بخش مجتمع شده نمایشگرهای OLED هستن