معرفی پایگاه اینترنتی وابستگی علمی و صنعتی سفارت ایران در مسکو

با توجه به اهمیت نقش اطلاع رسانی در تصمیم گیری مسئولین و محققین کشور ، پایگاه اینترنتی وابستگی علمی و صنعتی ایران در روسیه اقدام به درج اخبار علمی ، صنعتی و تکنولوژیکی محققین روسی در زمینه های مختلف از جمله فناوری نانو نموده است، لذا علاقه مندان می¬توانند