ارائه درس‌هایی در زمینه علوم نانو در گروه فیزیک دانشگاه اصفهان

گروه فیزیک دانشگاه اصفهان در برنامه تحصیلات تکمیلی خود به طور ویژه چندین درس در زمینه نانو پیش‌بینی کرده است. از این میان دو درس زیر تاکنون تدریس شده است.