گزارش کوتاهی از همایش فناوری نانو ۲۰۰۵ در آفریقای جنوبی

در ۱۹ و ۲۰ ماه آوریل، همایشی با عنوان نانوتکنولوژی ۲۰۰۵ در شهر گروگرزدراپ آفریقای جنوبی برگزار گردید. در این همایش که عمدتاٌ با هدف اطلاع رسانی به صاحبان صنایع و مراکز دولتی و علمی در مورد کاربردهای نانوتکنولوژی و جایگاه تحقیقات این فناوری در جهان امروز ت