تولید رنگ‌های زیست سازگار با کمک نانوذرات

تمام روکش‌های جامد از ترکیبی از نانوذرات با میکروذرات تشکیل شده‌اند. رنگ‌های معمولی از یک بخش جامد (رزین، پرکننده، رنگدانه، خشک کننده و افزودنی‌های دیگر) و یک جزء حامل مایع تشکیل می‌شوند. بیشتر رنگ‌ها دارای ۲۵ تا ۳۰ درصد جزء جامد، و ۷۰ تا ۷۵ درصد جزء مایع