نمایشگاه تخصصی فناوری نانو و مواد در روسیه

دومین نمایشگاه تخصصی نانو با عنوان فناوری نانو و مواد – NTMEX – ، از یکم تا سوم نوامبر سال ۲۰۰۵، توسط اداره کل علوم ، صنعت وسیاست شهر مسکو و به کمک کمیته علوم و تکنولوژی این شهر در ساختمان دولتی مسکو برگزار می شود .