برگزاری چهارمین همایش سراسری علوم پایه با محوریت فناوری نانو

چهارمین همایش سراسری علوم پایه ، آذر ماه سال جاری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول و باهمت حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول و باشگاه پژوهشگران جوان ، با حمایت واحدهای دانشگاهی منطقه ۶ و شرکت تحقیقاتی و توسعه منابع مدنی پارس کانی برگزار خ